Sinologiczne Koło Naukowe zaprasza na wykład: „Zasady chińskiego prawa cywilnego”

Wykład obędzie się w ramach regularnych spotkań organizowanych przez SKN.
Poprowadzi go Pan Igor Szpotakowski.
Kierownik Działu Badawczego Chinese Law Association oraz kierownik grantu badawczego w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego na WPiA UJ. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ), został tegorocznym laureatem i stypendystą Yenching Academy w Pekinie – elitarnej jednostki działającej w ramach Uniwersytetu Pekińskiego. Jest jedynym absolwentem polskiej uczelni wyższej przyjętym na ten program w tym roku .Współautor 2 książek na temat prawa chińskiego, redaktor 2 kolejnych, autor licznych tekstów naukowych dotyczących systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej.
Spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godz 18:30 na platformie Google meets pod linkiem
Szczegóły można znaleźć tu