Publikacje

dr Zofia Jakubów

 1. w druku: Jakubów, Zofia, Znużeni nowoczesnością. Społeczeństwo konsumpcyjne i wartości materialne w twórczości Muronga Xuecuna i Li Shijianga, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2021.

 2. Jakubów, Zofia, Recovering a Lost Voice: Su Tong’s and Yu Hua’s Cathartic Fiction, „Roczniki Humanistyczne”, 68,9 (2020), s. 139-155.

 3. Jakubów, Zofia, Kognitywna analiza opisu zmierzchu we fragmencie Sklepów cynamonowych Brunona Schulza, [w:] Orientaliści kognitywnie, [red.] Jurewicz, Joanna, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2018, s. 67-78.

 1. Jakubów, Zofia, Pakt z diabłem we współczesnych Chinach. Powieść Murong Xuecuna Większość umiera z chciwości, „Studia Azjatystyczne”, nr 4 (2018), s. 15-25.

 1. Jakubów, Zofia, Starożytna retoryka w Chinach, „Azja-Pacyfik”, nr XXI (2018), s.

264-267.

 1. Jakubów, Zofia, Nieważne, czy kot jest biały czy czarny? O ambiwalentnym stosunku do pieniędzy protagonisty powieści Li Shijianga, [w:] Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Wybrane referaty z V. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 30-31 maja 2016, [red.] Lesiczka, Agnieszka Esin, Warszawa: Campidoglio 2017, s. 195-203.

 2. Jakubów, Zofia, Pomiędzy pieniędzmi a idealizmem, na granicy epok. Praca, przedmioty i odpady w prozie Muronga Xuecuna i Li Shijianga, [w:] Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej. Szkice o literaturze i kulturze, [red.] Bednarczyk, Adam; Kubarek, Magdalena; Szatkowski, Maciej, Kraków: Wydawnictwo LIBRON 2017, s. 123-135.

 3. Jakubów, Zofia, Chengdu, zapomnij o mnie dziś w nocy Muronga Xuecuna – kryzys wzorców męskości we współczesnych Chinach, „Polisemia”, nr 1 (2015); http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-1-2015-14-men-studies/chengdu-zapomnij-o-mnie-dzis-w-nocy-muronga-xuecuna-kryzys-wzorcow-meskosci-we-wspolczesnych-chinach [dostęp: 28.01.2019].

 4. Jakubów, Zofia, Wyrazić niewyrażalne. Historyczna trauma w prozie Su Tonga i Yu Hua, [w:] Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością, [red.] Bednarczyk, Adam; Kubarek, Magdalena; Szatkowski, Maciej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, t. 2, s. 347-360.

 5. tłumaczenie na język polski utworów współczesnej prozy chińskiej:
  – Zhu Tianwen,
   Miasto w letnim upale, [w:] Na drugim brzegu. Antologia współczesnych opowiadań tajwańskich, [red.] Kasarełło, Lidia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020, s. 225-258.

– Can Xue, Chatka na górze, [w:] Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku, [red.] Kasarełło, Lidia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2019, s. 465-469.

– Can Xue, Pył, [w:] Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku, [red.] Kasarełło, Lidia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2019, s. 471-480.

– Yu Hua, Rok 1986, [w:] Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku, [red.] Kasarełło, Lidia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2019, s. 295-333.


Prof. zw. dr hab. Lidia Kasarełło:

Ważniejsze publikacje:
1. Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011 (Świat Orientu).
2. Totemy życia. Chińska literatura poszukiwania korzeni, Wyd. Akademickie Dialog Warszawa 2000.
3. Tian Han. U źródeł nowego teatru chińskiego, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa, 1995.
4. Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich [Wybór, wstęp, opracowanie], Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005.
5. Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku. [Wstęp, redakcja naukowa, wybór], Państwowy Instytut Wydawniczy , Warszawa 2019, 670 s.
6. Na drugim brzegu . Antologia współczesnych opowiadań tajwańskich, [Wstęp, redakcja naukowa, wybór], Państwowy Instytut Wydawniczy , Warszawa 2020, 284 s.
7. Über die Modernität der frühen Stücke von Tian Han, in : Autumn Floods. Essays in Honour of Marián Gálik, Peter Lang, Bern, Frankfurt am Main 1998, s. 323-333.
8. Grotesker Realismus und Karnevalisierung der xungen-Literatur, in: China in seiner biographischen Dimensionen . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2001, s.289-299.
9. Das intertextuelle Gewebe der Literatur auf der Suche nach den Wurzeln, „Asiatische Studien/ Etudes asiatiques“ (Geneve, Zürich), Bd.52, 2, 2000, s. 349-368.
10. History of Modern Chinese Literature, (Chapt. 22), in: The Modern History of China, Kraków 2006, s.347-365.
11. Funkcja kulturotwórcza nowoczesnego teatru i dramaturgii chińskiej w okresie jej narodzin, „Acta Asiatica Varsoviensia”. Kultura i polityka krajów Azji, Warszawa 1991, nr 5, s. 117-147.
12. Gespaltene Einheit. Parallelbildung der dargestellten Welten in der taiwanesischen Erzählenden Prosa ab Mitte der 80er Jahre, „Rocznik Orientalistyczny“ T.LVII, Z.2,
2004, s.143-159.
13. Tradycyjny teatr chiński. Modus estetyczny i socjologiczny, „ Acta Asiatica Varsoviensia”. (Ciągłość i zmiany),Warszawa 1989, nr 2, s. 155-179.
14. Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej., „Przegląd Orientalistyczny”, Warszawa 1995, nr 1-2, s. 2-15.
15. W poszukiwaniu tożsamości…. czyli chińska debata kulturowa (wenhua taolun) lat osiemdziesiątych., „Przegląd Orientalistyczny”, Warszawa 1999, 1-2, s. 55-62.
16. Literatura chińska. Okres starożytności i Średniowiecza”, w: Średniowiecze. Tom. II, z serii Historia literatury światowej, Kraków 2004, s.169-193
17. Literatura chińska w czasach dynastii Song, Yuan i Ming, w: Renesans. Tom. III, z serii Historia literatury światowej, Kraków 2004, s. 413-427.
18. Literatura chińska w okresie dynastii Qing do 1875 r. [w:], Romantyzm, Tom. IV z serii Historia literatury światowej Kraków 2005, s. 294-304.
19. Obrazy w chińskiej kulturze dobrowróżbnej. ”Albo albo. Problemy psychologii i kultury”, seria: Kultury Świata. 1/2008, s. 37-48.
20. Literatura chińska w XX w., w: Wiek dwudziesty, Tom. IX z serii Historia literatury światowej, Kraków 2008, s. 291-303.
21. Symbolical thinking and allusion in Soul Mountain by Gao Xingjian, [w:] China Past and Present: New Polish Papers in Chinese Studies, Marcin Jacoby (ed), Warsaw University Press, Warsaw 2010, s. 179-191.
22. Triumf nowoczesności, czyli nowa era w chińskiej literaturze i sztuce, [w;] Wielkie przemiany w Chinach .Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, red.: K. Gawlikowski. M. Ławacz, Wydawnictwo SWPS , Warszawa 2012, s.112-130
23. Polska sinologia. Przeszłość i wyzwania współczesności, w: Orientalistyka.
Rozważania o nauce, red; S. Surdykowska ,Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2015, s.64-70
24. Witold Andrzej Jabłoński 1901-1957 , w: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego1915-1945, cz. A-L, pod redakcją naukową prof. prof. Piotra Salwy i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Warszawa 2016, s. 307-315.
25. Profesor Mieczysław Jerzy Künstler (1933-2007) – Wybitny sinolog i erudyta, „Azja – Pacyfik. Społeczeństwo – polityka – gospodarka”, tom XI (2008), s. 220-223.
26. Wspomnienie o profesorze Marii Romanie Sławińskim ( 1931-2014) , „Roczniki Humanistyczne”, Tom LXIII, 2015, nr. 9 , s. 13-19
27. The Pop-cultural Phenomenon of Taiwanese TV Drama: Remodelled Fairy Tales and Playing with Virtues,. “Acta Asiatica Varsoviensia” PAN, No. 28, 2015, s.113-123
28. Serial telewizyjny w dobie „nowej kultury” Chin. „Przegląd Orientalistyczny”, nr.4, 2017, s.385-400
29. Elegia o rzece (Heshang)- spór o symbole, ,interpretację przeszłości i wizję przyszłości Chin, „ Roczniki Humanistyczne”, TN KUL, t. LXVIII, 2020, z. 9. Sinologia , s. 119-139