prof. UW dr hab. Irena Kałużyńska

Irena Kałużyńska, ukończyła studia sinologiczne w Zakładzie Dalekiego Wschodu Instytutu Orientalistycznego, Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW), gdzie jest zatrudniona od 1978 r., aktualnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 1981-1984 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW. Doktorat (1998 r.), habilitacja (2009 r.), stanowisko profesora UW (od 2013 r.). Uczestniczyła w stażach badawczych i kursach dydaktyki językowej w Niemczech, ChRL i na Tajwanie. Od 2014 r. prowadzi też wybrane zajęcia sinologiczne na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypromowała kilkudziesięciu magistrantów, licencjatów i dwóch doktorów.

Dziedziny badawcze prof. ucz. dr hab. Ireny Kałużyńskiej to językoznawstwo sinologiczne, językoznawstwo kontrastywne (języki chiński, japoński, angielski, polski), socjolingwistyka oraz onomastyka, główny obszar zainteresowań naukowych. Naukowe badania onomastyczne skupiają się wokół dawnych i współczesnych zjawisk występujących w chińskim nazewnictwie (antroponimia, toponimia i chrematonimia), a także społecznych uwarunkowań i skutków językowych najnowszej mody imienniczej oraz nazw własnych i ich wariantów w różnych aktach mowy i różnych typach kontaktu językowego. Wyniki przeprowadzanych badań były i są prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w licznych publikacjach. Za osiągnięcia naukowe w 2003 r. otrzymała Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jest członkiem International Congress of Onomastic Sciences, Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Dr hab. Irena Kałużyńska, prof. ucz. jest także autorem licznych przekładów chińskich utworów literackich oraz tłumaczem wielu popularnonaukowych prac o kulturze chińskiej z języka angielskiego i francuskiego.