dr Włodzimierz Cieciura

 Włodzimierz Cieciura, absolwent stosunków międzynarodowych (specjalizacja wschodnia) na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat w Zakładzie Azji Wschodniej UŁ (2010) na podstawie rozprawy „Muzułmanie chińscy wobec nowoczesności. Między radykalizmem i chińskim nacjonalizmem. 1893-1957”. Od 2010 roku adiunkt w Zakładzie Sinologii UW.

Autor pierwszej polskiej monografii poświęconej muzułmanom chińskim „Muzułmanie chińscy. Historia. Religia. Tożsamość” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół kwestii historii społeczności muzułmańskich w Chinach, tożsamości etnicznych i religijnych we współczesnych Chinach i na Tajwanie. Prowadził badania archiwalne i terenowe w Chinach i na Tajwanie. Członek European Association for Chinese Studies i Association for Asian Studies.

W Zakładzie Sinologii prowadzi m.in. wykłady z historii Chin, zagadnień społeczno-kulturowych Chin, konwersatoria historyczne i in. Opiekun Sinologicznego Koła Naukowego.