Programy studiów

UWAGA!
Od roku akademickiego 2024/25 wprowadzamy w programie drobne zmiany.
Program studiów stacjonarnych od 2024/2025
Program studiów niestacjonarnych od 2024/2025
Program studiów magisterskich

Dokumentem określającym program studiów na kierunku orientalistyka – sinologia są uchwały: nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz nr 135 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2022

UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

M.2022.97.U.135-pages-916-998,1911-1959

Tabele pomocnicze
Program obowiązujący studentów studiów I stopnia od roku akademickiego 2022/2023
sinologia_stacjonarna_I_stopnia_program od 22_23
sinologia_niestacjonarna_I_stopnia_od 22_23

Program obowiązujący studentów studiów II stopnia od roku akademickiego 2022/2023
sinologia II stopień stacjonarna i niestacjonarna od 22_23

Program obowiązujący Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia od roku 2019/2020
sinologia_stacjonarna_I_stopnia_2019 2020
sinologia_niestacjonarna_I_stopnia_2019 2020
Program obowiązujący Studentów studiów stacjonarnych II stopnia
Program_orientalistyka_SINOLOGIA_stacjonarna_II_stopien_2019_2020_

Minimum MISH
minimum_mish_sinologia_stacjonarna_I_stopien_program 1819