Kontakt

Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa

Kierownik Zakładu Sinologii
dr Małgorzata Religa
malgorzata.religa@uw.edu.pl
+ 48 22 55 24 229

Telefony:
+ 48 22 55 20 689 (pokój wykładowców)
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu dr Małgorzaty Religi)
Faks :+ 48 22 55 24 229