Przepisy ogólne

Kalendarz Akademicki 2020/2021

POSTANOWIENIE NR 17REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 23 listopada 2020 r.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut UW z dn. 26.VI.2019
Regulamin Studiów na UW z dn. 19.VI.2019

ZARZĄDZENIE NR 23REKTORA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGOz dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 20REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie Regulaminu Wydziału Orientalistycznego

Uchwała nr 6 RD WO_dyplomowanie – sinologia

uchwała RD nr 20 zmiana trybu sinologia 2020

uchwała 70 RD WO wpis warunkowy sinologia

uchwała 71 RD WO przedmioty równoważne sinologia

uchwała 72 RD WO powrot po urlopie lub wznowieniu sinologia

uchwała 73 RD WO egzaminy i sesja zerowa sinologiaUCHWAŁA 98 w sprawie ewaluacji sinologia — kopia

UCHWAŁA 99 w sprawie przeprowadzania egzaminów i oceniania sinologia-2