Przepisy ogólne

Ustawa o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut UW z dn. 26.VI.2019

Regulamin Studiów na UW z dn. 19.VI.2019

UCHWAŁA NR 98 w sprawie korzystania z SI

Zarządzenia Rektora
ZARZĄDZENIE NR 64REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2020r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów

ZARZĄDZENIE NR 23REKTORA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGOz dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 20REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie Regulaminu Wydziału Orientalistycznego

Zarządzenia Rektora związane z pandemią covid-19
ZARZĄDZENIE NR 98 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 112 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 139 REKTORA
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 140 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenia Dziekana WO i uchwały RD WO

Uchwała nr 37_2022 RD WO_dyplomowanie – sinologia

uchwała RD nr 20 zmiana trybu sinologia 2020

uchwała 70 RD WO wpis warunkowy sinologia

uchwała 71 RD WO przedmioty równoważne sinologia

uchwała 72 RD WO powrot po urlopie lub wznowieniu sinologia

uchwała 73 RD WO egzaminy i sesja zerowa sinologiaUCHWAŁA 98 w sprawie ewaluacji sinologia — kopia

Uchwała RD WO nr 99 z dn. 4 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i oceniania-sinologia

Zarządzenie nr Zarządzenie nr 2/2021 KJD WO z dnia 30 lipca 2021 r.dotyczące dopuszczalnej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych, usprawiedliwionych oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności na kierunkach prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny UW oraz na zajęciach ogólnowydziałowych i OGUNach prowadzonych przez WO UW Z dn. 30.07.2021 r.

Zarządzenie nr 3/2021 KJD WO z dnia 30 września 2021r dotyczące listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Zarządzenie nr 1/2021 KJD WO z dnia 2 marca 2021 r. Dotyczy dni dziekańskich w uzupełnieniu POSTANOWIENIA NR 1 REKTORA UW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim

Zadządzenie Dziekana z dn. 17 marca 2021 ws. minimalnej liczby studentów na wszystkich zajęciach

Zarządzenie nr 4/2021 KJD WO z dnia 30 września 2021 r. dotyczące listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Zarządzenie nr 7/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 26 listopada 2021 r.

zarzadzenie _3_KJD_alarm bombowy

Zarządzenie_4_ KJD_warunek po sem1