Dzień otwarty na Wydziale Orientalistycznym UW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty na naszym Wydziale. Odbędzie się on 24 kwietnia w formie zdalnej. Poniżej prezentujemy wstępny program spotkania.

10.00 – otwarcie i prezentacja WO oraz pełnej oferty dydaktycznej
10.20 – spotkanie z KJD – dr Marta Widy-Behiesse
10.30 – prezentacja Katedry Arabistyki i Islamistyki
11.00 – prezentacja Katedry Japonistyki
11.30 – prezentacja Katedry Azji Południowej
12.00 – prezentacja Katedry Kultur i Języków Afryki
12.30 – prezentacja oferty nowych kierunków studiów II stopnia, w tym kierunków prowadzonych w języku angielskim
13.00 – prezentacja Zakładu Iranistyki
13.30 – prezentacja Zakładu Sinologii
14.00 – prezentacja Zakładu Hebraistyki
14.30– prezentacja Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej
(14.30 turkologia, 14.45 mongolistyka i tybetologia)
15.00 – spotkanie z przedstawicielami Rady Samorządu Studentów WO
15.30 – prezentacja WO oraz pełnej oferty dydaktycznej
15.50 – rozstrzygniecie konkursu wiedzy o kulturach, językach i krajach Azji i Afryki.
16.00 – Zakończenie promocji oferty WO