Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Aktualności

2015-02-15

BIULETYN MNiSW - 13.02.2015

Najnowszy biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/archiwum-biuletynu-mnisw/13-lutego-2015-r.html

Przeciw plagiatom, wyłudzeniom i mobbingowi – Karta dobrej uczelni i nowa kadencja Konwentu rzeczników dyscyplinarnych

Na pierwszym posiedzeniu Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych nowej kadencji 12 lutego minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska mówiła o pracach nad dokumentem wyznaczającym etyczne standardy na uczelniach. Powołanie Konwentu Rzeczników to reakcja na liczne sygnały o naruszaniu zasad etyki w uczelniach.
– Docierały do nas informacje o dużej liczbie niskiej jakości prac naukowych, konfliktach interesu przy wyborze recenzentów, ustawianych konkursach – powiedziała prof. Kolarska-Bobińska. – Cieszy nas, że rośnie wrażliwość na tego typu praktyki i towarzyszy temu większa świadomość społeczna – dodała.

wiecej przycisk

Kilkudziesięciu wybitnych naukowców z nagrodami premiera

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne z rąk premier Ewy Kopacz otrzymało dziś 44 wybitnych uczonych i dwa zespoły naukowe. Sześciu naukowców otrzymało nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: ambasador nauki prof. Janusz Bujnicki, prof. Lech Gardocki, prof. Roman Kaliszan, prof. Zofia Mitosek, prof. dr hab. Małgorzata Skorupa i prof. Jerzy Zabczyk.

wiecej przycisk

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - IV edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu pod nazwą „Mobilność Plus”. W ramach programu jednostki naukowe mogą otrzymać środki na finansowanie pobytu naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia. Wnioski można składać na stronie osf.opi.org.pl w terminie do 15 kwietnia 2015 r.

wiecej przycisk

Do 16 lutego trwa nabór w ramach konkursu na „Diamentowe Granty”. Mogą w nim startować również studenci i absolwenci uczelni zagranicznych

Jeszcze przez tydzień trwa nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach IV edycji konkursu „Diamentowy Grant”. W tym roku po raz pierwszy o dofinansowanie mogą się ubiegać polscy studenci i absolwenci uczelni zagranicznych. Zmiana wiąże się z wprowadzanym przez ministerstwo programem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

wiecej przycisk

18 lutego Ministerstwo Nauki i KEJN organizują konferencję poświęconą propozycjom modyfikacji w systemie oceny jednostek naukowych

Rejestracja na konferencję jest już zamknięta, ale spotkanie będzie można śledzić także za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa nauka.gov.pl.

wiecej przycisk

Minister Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Finansowanie i odbiurokratyzowanie nauki, zmiany zasad oceniania jednostek naukowych oraz możliwości jakie stwarza polskim naukowcom program Horyzont 2020 – o tym minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska dyskutowała w ostatni czwartek z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Minister nauki wręczyła też dyplomy laureatom X konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem: „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”organizowanego przez miesięcznik „Forum Akademickie”.

wiecej przycisk

11 milionów na żłobki na uczelniach

Do 11 marca szkoły wyższe mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi lub na prowadzenie tych już istniejących – żłobków, klubików dziecięcych i dziennych opiekunów. 11 lutego ruszył program „MALUCH na uczelni” - wspólne działanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski należy składać w urzędach wojewódzkich.

Konkurs na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2015 r.”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłaszane projekty powinny uwzględniać następujące cele:

  1. promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”.
  2. promocję dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców;
  3. upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego (w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) dotyczących studentów i doktorantów;
  4. promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie – zgodnie z ideą programu „Zawód naukowiec”.

wiecej przycisk

Czwarta edycja warsztatów szkoleniowych NCN dla pracowników administracyjnych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe 26 marca dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Warsztaty odbędą się w siedzibie NCN w Krakowie.

wiecej przycisk

NCN publikuje instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

W sekcji Instrukcje przygotowania wniosków serwisu NCN dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.:

wiecej przycisk

KONSULTACJE: Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej dostępny jest na BIP Ministerstwa od 13 stycznia

Podstawowym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego zmian, jakie do systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych w Unii Europejskiej wprowadziły przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Dyrektywa ta wprowadza m.in. europejską legitymację zawodową – elektroniczny certyfikat dla wybranych zawodów. Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy w do 18 stycznia 2016 r.

wiecej przycisk

Stypendia we Francji dla studentów i doktorantów

Polscy studenci i doktoranci wszystkich dyscyplin mogą już ubiegać się o stypendia we Francji w ramach programu rządu francuskiego na przyszły rok akademicki. Stypendia przyznawane są na studia magisterskie i doktoranckie. Termin składania dokumentów mija 6 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Jeszcze jedna szansa na stypendia w konkursie Impuls

Do 19 kwietnia naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i ostatniej edycji konkursu Impuls Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Najlepsi mogą liczyć nawet na 120 tys. zł.

wiecej przycisk

Pierwszy kurhan z przełomu III i II tysiąclecia przebadany wykopaliskowo w południowo-wschodniej Polsce

Pięć bogato wyposażonych pochówków oraz... stanowisko strzeleckie z okresu I wojny światowej odkrył w Stryjowie w woj. lubelskim, w czasie badań kopca z epoki brązu, zespół archeologów pod kierunkiem dr. hab. Piotra Włodarczaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie.

wiecej przycisk

Badacze z IChF PAN oswoili widmo

Pierwiastki i ich związki nie ukryją się już dłużej w mieszaninach - nawet tych wieloskładnikowych. Nowy algorytm analizy widmowej, który pozwoli na sprawniejsze identyfikowanie substancji chemicznych, opracowali badacze z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

wiecej przycisk

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 500 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 80 ogłoszeń.

« powrót do listy wszystkich aktualności

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies