Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Aktualności

2014-02-03

Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
31 stycznia 2014 r.        

 

18 mln zł na wsparcie komercjalizacji wyników badań

Dwanaście „Inkubatorów Innowacyjności” otrzyma od MNiSW środki na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

– To dla nas ważny moment, bo najbliższe lata będą okresem zacieśniania współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i administracji, po to żeby pomysły rodzące się na polskich uczelniach zostały zastosowane w gospodarce – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska, ogłaszając wyniki konkursu.
Minister nauki przypomniała, że polscy naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze z programu Horyzont 2020, którego budżet wynosi ok. 77 mld euro. – Mamy też kilkanaście miliardów euro w puli programów operacyjnych. To od nas zależy jak wykorzystamy tę szansę i środki z Unii Europejskiej – dodała prof. Kolarska-Bobińska.

Debata na temat jakości badań podczas Forum Strategii Naukowej


Efektywność wydatków publicznych na naukę, a także problemy związane z systemem ewaluacji oraz jakością badań naukowych były głównym tematem Forum Strategii Naukowej.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. sekretarz stanu w MNiSW prof. Marek Ratajczak, a także przedstawiciele uczelni, instytucji finansujących badania naukowe oraz eksperci w dziedzinie ewaluacji nauki z Polski i Europy.

Wyższe stypendia dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w ramach Programu Erasmus+
Na więcej pieniędzy ze środków programu operacyjnego "Wiedza, edukacja, rozwój" mogą liczyć już ci studenci, którzy wyjadą uczyć się w krajach europejskich w roku akademickim 2014/2015. Udało się to dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - rozdział 2: prawa i obowiązki studentów), którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+, będą otrzymywać więcej pieniędzy w stosunku do innych uczestników programu.

Znamy laureatów konkursu Popularyzator Nauki 2013
Osoby i instytucje upowszechniające naukę nagrodzono w IX edycji konkursu Popularyzator Nauki 2013. W uroczystości wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.
Konkurs organizowany jest przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku.
Nagradzani są w nim naukowcy, zespoły naukowe, dziennikarze, redakcje, którzy upowszechniają wiedzę w sposób przystępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tegorocznych laureatów (spośród 63 kandydatur) oceniało jury pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.

O polityce kosmicznej w Brukseli

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, był prelegentem pierwszego dnia konferencji „EU Space Policy" w Brukseli.
Sesja, w której uczestniczył wiceminister nauki, poświęcona była europejskim programom w zakresie przestrzeni kosmicznej i ich perspektywom. Dr hab. Jacek Guliński przedstawił informacje o dotychczasowym zaangażowaniu Polski w projekty ESA i UE, mówił też o sukcesach polskich instytucji naukowych. Zaprezentował także możliwości innowacyjne polskich przedsiębiorstw. – Polska stara się dobrze wykorzystać swoją szansę w sektorze kosmicznym, jaką daje członkostwo w Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, zarówno w obszarze naukowym, jak i przemysłowym – powiedział dr hab. Jacek Guliński.

E-globalna – internetowa baza materiałów z edukacji globalnej
Uruchomiony został portal E-globalna: www.e-globalna.edu.pl zawierający scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały wizualne, gry i inne materiały edukacyjne, stworzone przez renomowane polskie organizacje pozarządowe m.in.: Polską Akcję Humanitarną, Amnesty International, Polską Zieloną Sieć, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Edukacja dla Demokracji.
Portal pozwala na łatwe wyszukiwanie potrzebnych treści oraz wygodne przeglądanie udostępnionych w serwisie materiałów według kryteriów takich jak poziom edukacyjny, przedmiot, tematyka.

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra szkolnictwa wyższego

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć do 31 marca.
 

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) w ERA-Net SOLAR

15 stycznia 2014 r. został otwarty nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)
w kolejnym konkursie organizowanym w bieżącym roku w ramach międzynarodowego projektu ERA-Net SOLAR. Konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Wnioski wstępne należy składać do 30 kwietnia 2014 r., wnioski pełne do 2 października. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach tegorocznego konkursu NCBR przeznaczyło kwotę wysokości 500 tys. euro.

Otwarcie polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki.
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2014 r.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w RRI Tools

Fundacja jest jedną z organizacji biorących udział w RRI Tools – nowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską, powołanym w celu wspierania nowatorskiego modelu relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie. Założeniem projektu RRI Tools (Responsible Research and Innovation) jest dążenie do tego, by wszystkie grupy społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci, przedstawiciele biznesu) podjęły współpracę w zakresie badań i innowacji, która uwzględniałaby wartości, potrzeby i oczekiwania społeczności europejskiej.
Projekt RRI Tools dysponuje budżetem w wysokości 7 milionów euro i opiera się na współpracy 26 instytucji z 30 krajów całej Europy.

« powrót do listy wszystkich aktualności

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies