Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Aktualności

2013-12-19

NEWSLETTER 17 grudnia 2013 r.

45 wybitnych naukowców z nagrodami Prezesa Rady Ministrów


Premier Donald Tusk wręczył 11 grudnia nagrody za najlepsze rozprawy naukowe i dokonania
w nauce. – Polska nauka jest dziś w epicentrum swoich możliwości – podkreślał Donald Tusk, przypominając inwestycje w infrastrukturę uczelni i instytutów naukowych, które w ostatnich latach sięgnęły 26 miliardów złotych. W uroczystości w Kancelarii Prezesa rady Ministrów wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Dzisiejsza uroczystość zbiega się z ogłaszaniem pierwszych konkursów w ramach programu Horyzont 2020, który jest wielką szansą dla polskiej nauki – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska. W puli tego największego w historii programu finansowania badań naukowych w UE znajduje się blisko 77 mld euro.

 

 Minister nauki: wspieramy ukraińskie uczelnie i studentów


– Rząd jest gotowy sfinansować stypendia dla ukraińskich studentów, gdyby dotknęły ich konsekwencje zaangażowania w działalność opozycyjną lub trwające w Kijowie protesty społeczne – zapowiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje koszty nauki i utrzymania podczas studiów dla około 50 studentów z Ukrainy. – Pamiętamy, jak wielkie znaczenie miało wsparcie z zagranicy, gdy w Polsce panował komunizm, a wykładowcy i studenci spotykali się z prześladowaniami. Fundując stypendia dla studentów z Ukrainy, chcemy podziękować za wsparcie, jakie wówczas otrzymywali Polacy – podkreśliła minister.

Jak dodała, stypendia zostaną uruchomione, gdyby doszło np. do relegowania ukraińskich studentów z ich macierzystych uczelni. Naukę w Polsce mogliby rozpocząć tuż po feriach zimowych.
 

Studenci, sięgnijcie po Diamentowe Granty

Nawet 200 tys. zł na własne badania naukowe i przyspieszenie kariery naukowej – takie możliwości daje studentom program Diamentowy Grant. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska ogłasza trzecią edycję konkursu o ten wyjątkowy grant. – Młodzi zdolni ludzie powinni jak najwcześniej rozpoczynać pracę nad własnymi projektami naukowymi i realizować je pod opieką doświadczonych uczonych. Wówczas mamy szansę na odkrycie i wspieranie talentów badawczych – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Minister dodaje, że grant dla bardzo młodego naukowca ma podwójną wartość: – Diamentowy Grant daje niezależność finansową i możliwość zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu ministrów nauki Grupy Wyszehradzkiej

Profesor Lena Kolarska-Bobińska wzięła udział 9 grudnia w spotkaniu ministrów ds. nauki krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie podpisali w Budapeszcie deklarację o współpracy. Podczas poniedziałkowego spotkania ministrów ds. nauki państw Grupy Wyszehradzkiej omówiono m.in. kwestie współpracy w ramach unijnego programu badawczo-rozwojowego Horyzont 2020. – Spotkanie odbywa się w kluczowym dla europejskich badaczy momencie, w przededniu ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach programu Horyzont 2020, na którego realizację do 2020 roku Unia Europejska przeznaczy rekordowe 77 mld euro – podkreśliła prof. Kolarska-Bobińska.


Dr hab. Jacek Guliński na spotkaniu High Level Group on Innovation Policy Management w Dublinie


W dniach 12-13 grudnia w Dublinie odbyło się pierwsze spotkanie drugiej fazy High Level Group on Innovation Policy Management (HLG). Pierwsza faza była zainicjowana przez ministra Waldemara Pawlaka w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. Do składu grupy został zaproszony dr hab. Jacek Guliński. Celem prac grupy jest wypracowanie rekomendacji dla prezydencji włoskiej na rzecz budowy innowacyjnej i konkurencyjnej Europy. W skład HLG wchodzą przedstawiciele administracji państwowej krajów członkowskich, europejskiego biznesu oraz świata nauki, specjalizujący się w zagadnieniach innowacji oraz gospodarki.


Nowoczesne Centrum Fizjoterapii PWSZ w Pile otwarte

Centrum Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile to jedyny obiekt w północnej Wielkopolsce, w którym prowadzona będzie specjalistyczna działalność dydaktyczna, naukowa i badawcza. W jego uroczystym otwarciu 9 grudnia wziął udział prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w MNiSW.

Całość inwestycji w wysokości 3 402 tys. zł. sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania prof. M. Ratajczak podkreślił racjonalizm PWSZ w realizacji inwestycji służących doskonaleniu kształcenia praktycznego, szczególnie w czasie niżu demograficznego, z którym borykają się obecnie polskie uczelnie.

Podsekretarz stanu wręczył także pracownikom uczelni złote, nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, medale za długoletnią służbę. Wyróżniono nimi Hannę Szuster, Jerzego Sadowskiego i Macieja Myszkowskiego.


 Ruszają konkursy w ramach Horyzontu 2020

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld euro.

Pieniądze te mają dać nowy impuls rozwojowy europejskiej gospodarce i rozwojowi nauk podstawowych. Wśród 12 priorytetowych obszarów na lata 2014-2015 znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta.


Trwa otwarty nabór na stanowisko "Senior Policy Analyst" w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poszukiwany pracownik będzie mieć duży wpływ na pracę gremium pn. "OECD Global Science Forum" (GSF) poprzez m.in. koordynowanie organizacji posiedzeń Forum oraz działań prowadzonych w ramach poszczególnych inicjatyw tematycznych GSF. Zgłoszenia można przesyłać do 25 grudnia 2013 r.

Rozpoczął się nabór na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Czteroletnie prestiżowe studia prowadzone są w ramach wydziałów: Ekonomii, Historii i Cywilizacji, Prawa oraz Nauk politycznych i społecznych. Nabór aplikacji na rok akademicki 2014/15 potrwa do 31 stycznia 2014 r. MNiSW nie pośredniczy w tej procedurze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.eui.eu.

Zaproszenie dla polskich uczelni do udziału w Europejskich Targach Szkolnictwa Wyższego w Japonii

Ambasada RP w Tokio zaprasza przedstawicieli polskich uczelni do udziału w trzeciej edycji European Higher Education Fair (EHEF). Targi odbędą się 16-17 maja 2014 r. w Tokio (Meiji University) oraz 18 maja 201 4 r. w Kyoto (Doshisha University ). Ich organizatorem jest Komisja Europejska oraz Delegacja UE w Japonii.

Aplikacje można składać do 31 stycznia 2014 r.

 200 mln zł w ostatnim konkursie Programu Badań Stosowanych

18 grudnia rusza ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł. Program Badań Stosowanych został stworzony aby wspierać naukę i przemysł w zakresie badań stosowanych. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Przedsiębiorcy mogą występować o finansowanie badań wraz z jednostką naukową. Nabór wniosków trwa od 18 grudnia br. do 31 stycznia 2014 roku.


Konkursy w ramach Joint Programming Initiative on neurodegenerative diseases (JPND)

Można już aplikować o środki na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania w obszarze chorób neurodegeneracyjnych (Joint Programming Initiative on neurodegenerative diseases, JPND), w której Polskę reprezentuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach JPND ogłoszone zostały dwa konkursy Pierwszy w obszarze badań podstawowych „A call for European research projects for cross-disease analysis of pathways related to Neurodegenerative Diseases" (Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło na finansowanie polskich zespołów badawczych w ramach niniejszego konkursu budżet w wysokości 300 tys. euro).Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2014 r. Drugi w obszarze badań stosowanych: „A call for European research projects for pilot studies on preventive strategies related to Neurodegenerative Diseases" (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych). Wnioski można składać do 20 lutego 2014 r.
 

GO_GLOBAL.PL – 5 mln zł wsparcia dla firm na międzynarodową ekspansję innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło trzecią edycję konkursu w programie GO_GLOBAL.PL, oferującym wsparcie dla firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych, na którą przeznaczyło 5 mln złotych.
W GO_GLOBAL.PL przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe oraz dopasowanie swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami międzynarodowymi. Program adresowany jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii. W konkursie mogą startować także podmioty działające na zasadzie jednoosobowej dzielności gospodarczej. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 tys. zł. System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych będzie dostępny pod adresem internetowym https://sop.ncbir.pl od 11 grudnia 2013 r. Nabór w ramach III konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na dzień: 24 stycznia 2014 r. – zakończenie I tury naboru, 24 lutego 2014 r. – zakończenie II tury naboru, 31 marca 2014 r. – zakończenie III tury naboru.

 

« powrót do listy wszystkich aktualności

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies