Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Profesor Witold Jabłoński - sylwetka

Witold Jabłoński (10.I.1901–23.VII.1957)

Studia i działalność naukowa

Witold Jabłoński w 1919 r. rozpoczął na UW studia filozoficzne, które ukończył w 1924 r. Następnie wyjechał do Francji, gdzie sinologia przeżywała okres największej świetności. Na uniwersytecie w Paryżu został uczniem wybitnych uczonych – sinologa Marcela Graneta i buddologa Jana Przyłuskiego. Pod kierunkiem M. Graneta obronił w 1927 r. pracę o Księdze Obyczajów Li Ki [Li Ji] i uzyskał stopień magistra (licencie des lettres).Dyplom ten był pierwszym wydanym przez Institut des Hautes Études Chinoises. Studia orientalistyczne kontynuował do 1930 r. w College de France u orientalistów tej klasy, co Henri Maspero i Paul Pelliot, zakończone dyplomem z języka chińskiego i japońskiego. Ponadto, został magistrem Sorbony.

Po powrocie do kraju w 1933 r. rozszerzył swoje zainteresowania naukowe o językoznawstwo porównawcze. W tym samym roku na podstawie pracy Le sentiment personnel et le conformisme dans le Li Ki obronił doktorat z filozofii UW. W tym czasie był starszym asystentem w Seminarium Orientalistycznym UW, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1935 r. został tamże docentem. Obrona pracy habilitacyjnej odbyła się na Wydziale Humanistycznym UW, a przeprowadził ją specjalnie w tym celu zaproszony z Francji profesor Przyłuski.

Witold Jabłoński był wśród tych uczonych, którym UW zawdzięcza podźwignięcie się w trudnym okresie powojennym. W 1947 roku, po powrocie z placówki dyplomatycznej w Chinach, przejął po zmarłym w trakcie wojny profesorze Janie Jaworskim kierownictwo Katedry Sinologii UW. W 1948 r. został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1950–1952 był kolejno dziekanem Wydziału Humanistycznego, dziekanem Wydziału Filozoficznego i dyrektorem Instytutu Orientalistycznego UW. Od 1933 r. pracował również na Uniwersytecie Jagiellońskim w charakterze lektora języka chińskiego, zaś rok później zaczął prowadzić zajęcia w Szkole Wschodoznawczej przy Instytucie Wschodnim w Warszawie.

W 1935 r. aktywnie włączył się w prace Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), której członkiem był od chwili powstania. Od 1956 r. był kierownikiem Pracowni Dalekiego Wschodu w Zakładzie Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1950–1957 był przewodniczącym ministerialnej komisji programowej dla orientalistyki i praktycznie kierował rozbudową całej orientalistyki w Polsce. Prof. Jabłoński był również członkiem redakcji Przeglądu Orientalistycznego i współredaktorem Rocznika Orientalistycznego, na których łamach publikował. W ostatnim okresie życia był inicjatorem i wykonawcą programu przyswojenia nauce i kulturze polskiej klasyków literatury i filozofii chińskiej. Angażował się też w popularyzację wiedzy o Chinach, czego efektem była organizacja kilku wystaw sztuki chińskiej wraz z Polskim Towarzystwem Orientalistycznym i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej.

Profesor Jabłoński po raz pierwszy w Chinach przebywał w latach 1930–1932, jako doradca z ramienia Komisji Ligi Narodów ds. reformy chińskiego systemu edukacji, równolegle pracując jako wykładowca języka i literatury francuskiej na Uniwersytecie Tsinghua (Qinghua) w Pekinie. Pobyt zwieńczyła podróż po centralnych i zachodnich Chinach, która w znacznej części była pionierską wyprawą odbytą pieszo. W latach 1937–1938 zajmował się dydaktyką z dziedziny językoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie Jenching [Yanjing] w Pekinie. W tym okresie aktywnie współpracował z pekińskimi czasopismami naukowymi. Do Państwa Środka powrócił w latach 1945–1947, kiedy został mianowany radcą Ambasady RP w Nankinie. W 1957 roku zmarł nagle podczas kolejnej wizyty w Pekinie.

            Publikacje 

Prof. Witold Jabłoński pozostawił po sobie ponad 70 publikacji w językach: polskim, francuskim, angielskim i chińskim, obejmujących prace naukowe, popularne i przekłady (Lista publikacji)

 

Opracowanie na podst. artykułu Katarzyny Golik: „Witold Jabłoński – niesłusznie zapomniany polski sinolog”, Azja-Pacyfik nr 12 (2009), s. 218–229.

 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies