Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Publikacje - Mieczysław J. Künstler

Książki:

 1. Ma Jong - vie et oeuvre, PWN, Warszawa, 1969.
 2. Rozmówki polsko-chińskie, wspólnie z T, Żbikowskim, Warszawa, 1967.
 3. Les formations adverbiales a quasi-suffixe en chinois archaique et dans la langue de l’epoque des Han, PWN, Warszawa, 1967.
 4. Pismo chińskie, PWN, Warszawa, 1970.
 5. Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1972.
 6. Dialogi konfucjańskie, - przekład 1/3 tekstu, wstęp i redakcja całości, Ossolineum, 1976.
 7. Aforyzmy chińskie, wybór, przekład i wstęp, PIW, Warszawa, 1977.
 8. Sprawa Konfucjusza, Iskry, Warszawa, 1983.
 9. Mitologia chińska, WaIF, Warszawa, 1981, II wydanie 1985, wydanie bułgarskie 1987, wydanie poprawione i rozszerzone, WaIF - PWN, 2001.
 10. Księżniczka smoków, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1990.
 11. Sztuka Chin, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991.
 12. Pekin, WaIF, Warszawa, 1991.
 13. Seks w malarstwie chińskim, wspólnie ze Z. Lwem-Starowiczem i R. Muratem, Tsunami, Warszawa, 1993.
 14. Dzieje kultury chińskiej, Ossolineum, 1994.
 15. Mały słownik sztuki chińskiej, Dialog, Warszawa, 1996.
 16. Języki chińkie, Dialog, Warszawa, 2000.
 17. Selected papers in Chinese Linguistics, Prace Orientalistyczne, t. LX, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Poznań 2005.

Artykuły:

 1. Częściowa reforma pisma chińskiego, Przegląd Orientalistyczny, nr 15, Warszawa 1955, ss. 339-340.
 2. Lun Zhengqian yuyan mouxie fuci ciwei wenti (Pewne problemy sufiksów przysłówkowych w komentarzu Zheng Xuana), w: Yuyanxue luncong, nr 2, Szanghaj, 1958, ss. 31-72.
 3. Deux biographies de Tcheng Hiuan, Rocznik Orientalistyczny t. XXVI, z. 1, Warszawa, 1962, ss. 23-63.
 4. Językoznawcza interpretacja komentarzy na tle rozwoju filologii w okresie Późniejszej Dynastii Han, Sesja Jubileuszowa IO UW, Warszawa, 1964, ss. 112-115.
 5. Activite culturelle et politique de differentes regions de la Chine sous les Han Orientaux, Rocznik Orientalistyczny, t. XXXIX, z. 2, Warszawa, 1966, ss. 53-64.
 6. La foret des lettrés II, Rocznik Orientalistyczny, t. XXXIX, z. 1, Warszawa, 1966, ss. 5-33.
 7. La foret des lettrés III, Rocznik Orientalistyczny, t. XXXIX, z. 1, Warszawa, 1966, ss. 95-117.
 8. Międzynarodowe kolokwium w Lipsku, Przegląd Orientalistyczny, nr 57, Warszawa, 1966, ss. 53-64.
 9. Einige Phonologische Interpretation fer Tonalität, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, 1967, ss. 193-196.
 10. Toward a Phonologic Interpretation of Tonematic Systems, Biuletyn PTJ, t. XXVI, ss. 17-28.
 11. Lettré a kariera urzędnicza, Przegląd Orientalistyczny, nr 61, Warszawa, 1967, ss. 17-28.
 12. Ma Żung, Przegląd Orientalistyczny, nr 72, Warszawa, 1969, ss. 337-345.
 13. Uwagi o poezji ludowej z czasów Późniejszej Dynastii Han, Przegląd Orientalistyczny, nr 71, Warszawa, 1969, ss. 274-276.
 14. Two Kinds of Scale opposition of Tonemes, Archiv Orientalni 38, Praha, 1970, ss. 473-488.
 15. O możliwości rekonstrukcji akcentu w archaicznym języku chińskim, Acta Philologica 3, Warszawa, 1971, ss. 119-129.
 16. La foret des lettrés I, Rocznik Orientalistyczny, t. XXXV, z. 2, Warszawa, 1973, ss. 7-31.
 17. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Chinach, Przegląd Orientalistyczny, nr 67, Warszawa, 1973, ss. 235-341.
 18. Some Confucian Behaviour Patterns in Hou Han Shu, Rocznik Orientalistyczny, t. XXXVI, z. 2, Warszawa 1974, ss. 151-159.
 19. Kosmogonia chińska, Euhemer 96, Warszawa, 1975, ss. 55-68.
 20. Obiektywizm relacji historycznej a technika dwukrotnego opisu, Przegląd Orientalistyczny, nr 95, Warszawa, 1975, ss. 297-301.
 21. Morze w kulturze chińskiej, w: Morze w kulturach świata, Ossolineum, 1976, ss. 380-398.
 22. Les trois Ducs sous les Han Orientaux, w: Etudes d’Historie et de Litterature Chinoises offertes au professeur Jaroslav Prusek, paryż, 1976, ss. 155-175.
 23. Fu-hi - antropogeneza i potop w mitologii chińskiej, Euhemer nr 110, Warszawa, 1978, ss. 53-63.
 24. Kultura chińska - odmienność pozorna i rzeczywista, Zeszyty Naukowe Pax, Warszawa, 1978, ss. 102-118.
 25. Z mitologii chińskiej (walka Kung-kunga z Czuan-hü), Przegląd Orientalistyczny, nr 109, Warszawa, 1979, ss. 57-62.
 26. To compare or not to compare?, Dialectics and Humanism 4, Warszawa, 1979, ss. 137-140.
 27. Formuły a interpretacja tekstów chińskich, Przegląd Orientalistyczny, nr 114, Warszawa, 1980, ss. 159-164.
 28. La typologie et le classement généalogique, Biuletyn PTJ XXXVIII, 1981, ss. 61-70.
 29. La foret des lettrés IV, Rocznik Orientalistyczny, t. XLII, z. 1, Warszawa, 1981, ss. 41-66.
 30. The Polish Sinology over last Sixty Years, zbiór prac wydanych z okazji 60-lecia IO UW, Warszawa, 1983, ss. 49-52.
 31. O nieobchodimosti utocznienija opisanija tonalnych sistem, w: Tieoreticzeskije probliemy wostocznogo jazykoznanija, Moskwa, 1982, ss. 63-69.
 32. Z dziejów synkretyzmu religijnego na Dalekim Wschodzie, Nowe Książki, grudzień 1984, ss. 28-30.
 33. Vingt-deux biographies des lettrés, Rocznik Orientalistyczny, t. XLIV, z. 2, Warszawa, 1985, ss. 24-37.
 34. La poésie populaire des Han Orientaux I, Rocznik Orientalistyczny, t. XLV, z. 1, Warszawa, 1985, ss. 5-34.
 35. Konfucjusz I konfucjanizm, Euhemer 3-4, 1986, ss. 83-94.
 36. Początki cywilizacji chińskiej a determinanty późniejszego rozwoju, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XLIX, 1986, ss. 190-191.
 37. Les archaismes de syntaxe en chinois archaique, w: Problemy języków Azji I Afryki, PWN, Warszawa, 1986, ss. 67-82.
 38. On some modern Pekinese idiomatic expressions, w: Od kodu do kodu, wydawnictwo UW, Warszawa, 1987, ss. 111-121.
 39. Konfucjanizm a dzisiejsze społeczenstwo chińskie, Kościół w Chinach, Pieniężno, 1988, ss. 23-151.
 40. Konfucjanizm, w: Leksykon Religioznawczy, Wyd. Współczesne, 1988, ss. 114-117 oraz Taoizm, tamże, ss. 274-275.
 41. Z rozważań nad przyczynami zwycięstwa buddyzmu w Chinach, Dni Buddyjskie, Pieniężno, 1989, ss. 42-48.
 42. Cudowna portmonetka, Świerszczyk, nr 30 (23.07.1989), ss. 8-10.
 43. Latający kogut, Świerszczyk, nr 30 (23.07.1989), ss. 8-9.
 44. Z rozważań nad typami odmienności, w: "My i oni", wyd. UW, Warszawa, 1990, ss. 250-260.
 45. Cywilizacja starożytnych Chin, w: Narodziny i rozwój cywilizacji współczesnej, wyd. MEN, 1990, ss. 22-31.
 46. The neutralisation of Phonologic Opposition in Unstressed Syllabes in Modern Pekinese, Orientalia Varsoviensa 3, Warszawa, 1990, ss. 5-16.
 47. Main Types of Substrat and/or Adstrat Influences on Modern Standard Chinese, Acta Philologica nr 21, Warszawa, 1990, ss. 93-103.
 48. Note on pekinese shikelang - "dung-beetle", Rocznik Orientalistyczny, t. XLVI, z. 2, Warszawa, 1990, ss. 73-75.
 49. Asyllabic morphemes in Modern Chinese Languages, Lingua Posnaniensis XXXIV, Poznań, 1991, ss. 47-51.
 50. On Pekinese quliur - "curly" and juliur - "numb", Rocznik Orientalistyczny, t. XLVII, z. 2, Warszawa, 1991, ss. 111-118.
 51. Family Names and tree Names in Modern Chinese Toponymy, 26 Kolokwium Językoznawcze, Poznań, 1991, s. 61.
 52. Miłość i śmierć w kulturze chińskiej, w: Miłość i śmierć, 1992, ss. 150-163.
 53. Pekinese Words and Expressions Equivalents of "to die", Rocznik Orientalistyczny, t. XLVIII, z. 1, Warszawa, 1992, ss. 5-11.
 54. O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej, Przegląd Orientalistyczny, nr 1-2, Warszawa, 1993, ss. 23-36.
 55. The Chinese Languages’ Ways to the Polysyllabicity, w: Sprache-Sprachen-Handeln, Tübingen, 1994, ss. 127-132.
 56. Współczesne języki chińskie - próba charakterystyki, Przegląd Orientalistyczny, nr 3-4, Warszawa, 1994, ss. 143-151.
 57. Taboo and the development of periphrasis in Chinese, Rocznik Orientalistyczny, t. XLIX, z. 1, Warszawa, 1994, ss. 129-138.
 58. Note on Studies in Jesuit Sinology, Rocznik Orientalistyczny, t. XLIX, z. 1, Warszawa, 1994, ss. 27-31.
 59. O zapożyczeniach z japońskiego w chińszczyźnie Tajwanu, Japonica, nr 5, Warszawa, 1995, ss. 37-46.
 60. Remarks on some Nominal prefixes in Archaic Chinese, w: Thessaloniker Interkulturelle Analysen, Peter Lang, Wissbaden, 1998, ss. 195-198.
 61. Problem szyku wyrazów w językach chińskich, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. III, Poznań, 1998, ss. 117-128.
 62. Preliminary Remarks on Chinese Toponomastics, Acta Philologica, nr 26, Warszawa, 1999, ss. 67-79.
 63. Notes on Some Nominal prefixes in Old Chinese, Lingua Posnaniensis XLII, Poznań, 2000, ss. 91-98.
 64. Fascynacja formą, czyli o piśmie chińskim, w: Znak-znaczenie-język, materiały II Heterogenicznego sympozjum, Zeszyt naukowy nr 36, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie z 1994 r., wydanie 2002 r., ss. 116-183.
 65. Zaćmienie słońca/księżyca a klasyfikacja współczesnych języków chińskich, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VIII, Poznań, 2002, ss. 81-89.
 66. Two main types of difficulties in translation botanical names from Chinese, Xinru, xinxinru, Dongfang wenhua yu guoji shehuide ronghe, wyd. Wenshizhe chubanshe, Taibei, 2002, ss. 567-576.
 67. Word-formation and the Classification of Modern Chinese languages, w: "Sprachwissenschaft auf dem Weg in das Dritte Jahrtausend", Reinhard Rapp (red.), Peter Lang, 2002, ss. 335-338.
 68. A Contribution to the Problem of Classification of Modern Chinese Languages, "Lingua Posnaniensis", XLIV, Poznań, 2002, ss. 79-86.
 69. Botaniczne kłopoty tłumacza z języka chińskiego, w: "O pięknie i niewierności", UW, 2002, ss. 72-81.
 70. Kilka uwag o tłumaczeniu z języka chińskiego na przykładzie nazw botanicznych, "Języki orientalne w przekładzie" - konferencja, Kraków, 20-21 maja 2002, ss. 195-200.

Tłumaczenia:

 1. W latach 1957-1977 przekłady kilku nowel ze współczesnego języka chińskiego i kilku utworów z klasycznego języka chińskiego (Przegląd Orientalistyczny, Chiny).
 2. Jacques Gernet, Chiny starożytne, PWN, Warszawa, 1966, (z francuskiego).
 3. Marcel Granet, Cywilizacja chińska, PIW, Warszawa, 1973, (z francuskiego).
 4. Mario Prodan, Sztuka chińska, PWN, Warszawa, 1975, (z angielskiego).
 5. F. Bykow, Powstanie chińskiej myśli politycznej I filozoficznej, PIW, Warszawa, 1978, (z rosyjskiego).
 6. A. Soper, L. Sickman, Sztuka i architektura Chin, PWN, Warszawa, 1984, (z angielskiego).
 7. P. Miklos, Malarstwo chińskie, WaIF, Warszawa, 1987, (z niemieckiego).
 8. Encyklopedia Mądrości Wschodu, Warszawski Dom Wydawniczy, 1997, (z niemieckiego).
 9. Zapiski z krajów buddyjskich, Dialog, Warszawa, 1997, (z klasycznego chińskiego wspólnie z G. Zduń).
 10. C. Blunden, M. Elvin, Chiny, wyd. Penta, Warszawa, 1997, (z angielskiego).
 11. Sy-ma Ts’ien, Syn Smoka, Czytelnik, warszawa, 2000, (z klasycznego chińskiego).

Recenzje:

 1. Od roku 1962 publikacja (w języku francuskim i angielskim) ponad 70 sygnowanych recenzji z prac naukowych japońskich, chińskich I zachodnich w Revue Bibliographique de Sinologie (Paryż).
 2. Do roku 1987 publikacja 48 recenzji z dzieł naukowych w czasopismach: Przegląd Orientalistyczny, Rocznik Orientalistyczny, T’oung Pao (Leiden), Euhemer, Orientalische Literaturzeitung (Lipsk), Folia Orientalia (Kraków) w języku polskim, francuskim i angielskim.
 3. W latach 1981-1983 publikacja czterech recenzji z dzieł naukowych w Roczniku Orientalistycznym I Przeglądzie Orientalistycznym.

Varia:

 1. Encyklopedia katolicka, Lublin, 1985 ff. 10 haseł sygnowanych w t. I-III.
 2. Wielka Encyklopedia PWN, 11 haseł.
 3. Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa, 1993, 10 haseł.
 4. Słownik Filozofii, A. Aduszkiewicz (red.), Świat Książki, Warszawa, 2004, 44 hasła: Baopuzi, Chen lian, Cheng Tuan, Cheng Hao, Cheng Yi, Czteroksiąg konfucjański, dao, Dong Zhongshu, filozofia chińska, Ge Hong, Gongsun Long, Guan Hong, Han Fei, Huainanzi, Hu Shi, Hun i po, Księga Pieśni, Księga Dokumentów, Księga drogi i cnoty, Księga przemian, Laozi, Li Si, Liezi, Mencjusz, mingjia, Mo Di, moizm, neokonfucjanizm, Pięcioksiąg konfucjański, Pięć cnót konfucjańskich, Pięć elementów, pięć stosunków, Rytuał dynastii Zhou, Shao Yong, szkoła nazw, taoizm, taoizm filozoficzny, taoizm religijny, Wang Yangming, Wielka nauka, Wiosny i jesienie, Xunzi, Yang Zhu, yin i yang, Yijing, Zuo Qiuming, Zi Si, Zhuangzi, Zhuang Zhou, Zhu Xi, Zhou Dunki, Zhang Zai, Zengzi.
 5. Starożytne cywilizacje 35, Chiny I, Wyd. Polskie Amer. Com S.A., Poznań, 2002, s. 22.
 6. Starożytne cywilizacje 64, Chiny II, Wyd. Polskie Amer. Com S.A., Poznań, 2003, s. 22.
 7. Starożytne cywilizacje 88, Chiny III, Wyd. Polskie Amer. Com S.A., Poznań, 2004, s. 22.
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies