Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Publikacje - Janusz Chmielewski

Książki:

 1. Jabłoński W., Wojtasiewicz O., Chmielewski J. (tłum.), Czuang-tsy, Nan-hua-czen-king. Prawdziwa księga południowego kwiatu, PWN, Warszawa, 1953.
 2. Dębnicki A., Jabłoński W., Wojtasiewicz O., Chmielewski J. (tłum.), Antologia Literatury chińskiej, PWN, Warszawa, 1956.
 3. Jabłoński W., Wojtasiewicz O, Chmielewski J. (tłum.), K’u Juana Pieśni z Cz’u, PWN, Warszawa, 1958.

Artykuły:

 1. Sur la dissyllabisation des mots en chinois d’apres les glosses de Kouo P’o dans le ‘Eul-ya’ et le ‘Fang-yan’, Actes de XXI Congres International des Orientalistes Paris 23-31 juillet 1948, Paris, 1949, ss. 270-271.
 2. The typological evolution of the Chinese language, Rocznik Orientalistyczny XV, 1949, ss. 371-429.
 3. Ewolucja typologiczna języka chińskiego, w: Łódzkie Towarzystwo Naukowe: Sprawozdania z czynności i posiedzeń za pierwsze półrocze 1951, 1952, Łódź I/10, ss. 10-13.
 4. Zagadnienie tzw. Części mowy w języku chińskim (I), w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie: Rozprawy Komisji Orientalistycznej, t. IV, Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury, Warszawa, 1951-52, ss. 68-96, 140-143, 144-147.
 5. Kilka wypadków wyrównań analogicznych w słowotwórstwie nowochińskim, Rocznik Orientalistyczny, XIX, 1954, ss. 163-177.
 6. Hanyu de jufa he xingtai wenti: 漢語的句法和形态問題, w: „Zhongguo yuwen”, nr 30, 1954, ss. 7-11.
 7. Znaczenie utworów K’ü Juana i innych zabytków z Cz’u dla badań nad językiem chińskim, w: K’ü Juan. Zbiór referatów wygłoszonych na sesji ku czci poety, PWN, Warszawa, 1954, ss. 76-99.
 8. Zagadnienie tzw. Części mowy w języku chińskim (II), w: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1951: nr 1), Łódź, 1954, ss. 25-68.
 9. Zdanie tzw. Nominalne i konstrukcje spójkowe w świetle analizy językoznawczej i semantycznologicznej, w: Rozprawy komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, II, Łódź, 1955, ss. 51-71.
 10. Różnice między językiem Fang-jen i językiem glos Kuo P’o w ujęciu Wang Kuo-weia, w: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, III, Łódź, 1955, ss. 113-128.
 11. Organizacja i stan badań sinologiczno-językoznawczych w Chinach, Przegląd Orientalistyczny 2/14, 1955, ss. 161-181.
 12. Shanggu Hanyuli de shuangyinci wenti 上古漢語裏的音詞問題, „Zhongguo yuwen”, nr 52, 1956, ss. 23-25.
 13. O niektórych językowych i językoznawczych aspektach najstarszych warstw Cz;u-ts’y’, Rocznik Orientalistyczny XX, 1956, ss. 37-79.
 14. Na marginesie konferencji w sprawie normalizacji współczesnego języka chińskiego, Przegląd Orientalistyczny, 2/18, 1956, ss. 215-218.
 15. Guanyu Hanyu guifanhua wenti de jidian yijian 關於漢語軌范化問題的幾點意見 w: Xiandai Hanyu guifan wenti xueshu huiyi wenjian huibian 現代漢語軌范化問題學術會議文件汇編, Pekin, 1956, ss. 125-128.
 16. Remarques sur le probleme des mots dissylabiques en chinois archaique, w: Melanges de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises, I, 1957, ss. 423-445.
 17. The problem of syntax and morphology in Chinese, Rocznik Orientalistyczny, XXI, 1957, ss. 71-84.
 18. Yi ‘putao’ yici wei li lun gudai hanyu de jieci wenti 以葡萄一詞為例論古代漢語的借詞問題, w: „Beijing daxue xuebao” I, 1957, ss. 71-81.
 19. Jabłoński Witold, Przegląd Orientalistyczny 1/25, 1958, ss. 3-16.
 20. Daonian Zheng Zhenduo jiaoshou 悼念鄭振鐸教授, w: „Wenxue yanjiu”, nr 3, 1958, ss. 9-10.
 21. The problem of early loan-words in Chinese as illustrated by the word p’u-t’ao, Rocznik Orientalistyczny XXII/2, 1958, ss. 7-45.
 22. XI Konferencja Młodych Sinologów, Przegląd Orientalistyczny 1/29, 1959, ss. 56-57.
 23. O sinologii w Polsce, w: Stenogramy referatów wygłoszonych na posiedzeniu naukowym dnia 12 listopada 1959 r. w Polskiej Akademii Nauk w związku z 10-leciem Chińskiej Republiki Ludowej, Tow. Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Warszawa, 1960. ss. 58-66.
 24. Z problematyki wczesnego taoizmu, Rocznik Orientalistyczny, XXV/1, 1961, ss. 15-30.
 25. Two early loan-words in Chinese, Rocznik Orientalistyczny XXV/2, ss. 65-86.
 26. Notes on early Chinese logic (I), Rocznik Orientalistyczny XXVI/1, 1962, ss. 7-21.
 27. Językoznawcza analiza zdań podmiotowo-orzeczeniowo-dopełnieniowych wobec ich analizy logicznej, w: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego VIII, Łódź, 1962, ss. 13-39.
 28. Jabłoński Witold Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław, 1963, vol. X, s. 263.
 29. La logica degli antichi cinesi, „Rivista degli Studi Orientali”, XXXVIII, 2, Rzym, 1963, ss. 161-168.
 30. Notes on early Chinese logic (II), Rocznik Orientalistyczny XXVI/2, 1963, ss. 91-105.
 31. Notes on early Chinese logic (III), Rocznik Orientalistyczny XXVII/1, 1963, ss. 103-121.
 32. Syntactic relations and word-formation in Chinese, w: Trudy Dvadcat’ pjatogo Mezdunarodnego Kongressa Vostokovedov, Moskwa, 1963, vol. V, ss. 124-127.
 33. Informacja o Katedrze Sinologii i pracy własnej, w: Sesja Jubileuszowa XXX-lecia Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (21-22 I 1964). Komunikaty Naukowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1964, ss. 109-112.
 34. Jaworski Jan Godzimir, w: Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław, 1964, vol. XI, ss. 107-108.
 35. Logiczna czy językoznawcza analiza struktur składniowych?, w: Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN VII, 1964, nr 1(32), ss. 23-43.
 36. Syntax and word-formation in Chinese, Rocznik Orientalistyczny XXVIII/1, 1964, ss. 107-125.
 37. Notes on early Chinese logic (IV), Rocznik Orientalistyczny XXVIII/2, 1965, ss. 87-111.
 38. Notes on early Chinese logic (V), Rocznik Orientalistyczny XXIX/2, 1965, ss. 116-138.
 39. Notes on early Chinese logic (VI), Rocznik Orientalistyczny XXX/1, 1966, ss. 31-52.
 40. Reychman Jan, Jabłoński Witold (1901-57) i warszawski ośrodek sinologiczny, w: Szkice z dziejów orientalistyki, vol. II, PWN, Warszawa, 1966, ss. 191-205.
 41. Polskie językoznawstwo dalekowschodnie i perspektywy jego rozwoju, w: Ankieta Wydziału I PAN w sprawie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w Polsce do r. 1985. VI: Językoznawstwo i nauki o literaturze, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1967, ss. 86-92.
 42. Linguistic structure and two-valued logic: the case of Chinese, w: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthsday, Mouton, The Hague-Paris, 1967, ss. 475-482.
 43. Kleczkowski Michał Aleksander, w: Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław, 1967, ss. 559-560.
 44. Notes on early Chinese logic (VII), Rocznik Orientalistyczny XXXI/1, 1968, ss. 117-136.
 45. Notes on early Chinese logic (VIII), Rocznik Orientalistyczny XXXII/2, 1969, ss. 83-103.
 46. Hui Shih on ‘similarity and difference’, w: Papers presented to the XXIst International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 1969, Roma-Napoli, 1971, s. 25.
 47. Polskie językoznawstwo dalekowschodnie i perspektywy jego rozwoju, w: Prognozy Rozwoju Nauk Społecznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1973, ss. 300-305.
 48. L’equivalence logique et son expression en chinois ancien, w: XXIX Congres International des Orientalistes. Resumes des communications Sections 8-10, Paryż, 1973, ss. 57-58.
 49. The Mohist reductio ad absurdum argument and its non-Chinese parallels, w: Proceedings of the Workshop on Classical Chinese Thought, Harvard.
 50. Orientalistyka tradycyjna i nietradycyjna, w: Nowe specjalności w nauce współczesnej. Materiały z posiedzeń Konserwatorium Naukoznawczego PAN, Ossolineum, Wrocław, 1977, ss. 33-49.
 51. Zasada redukcji do absurdu na tle porównawczym, „Studia Semiotyczne” XI, 1981, ss. 21-106.

Recenzje:

 1. M. Lewicki, La langue mongole des trancription chinoises du XIV siecle-le Houa-yi yi-yu de 1389. II, Vocabulaire-Index, Wrocław, 1959, w: Rocznik Orientalistyczny XXIII/1, 1959, ss. 101-104.
 2. E. Zurcher, The Buddhist conquest of China, The spread and adaptation of Buddhism in early mediaeval China, Leiden, 1959, w: Rocznik Orientalistyczny XXV/2, 1961, ss. 140-144.
 3. Yen Chih-t’ui, Family instructions for the Yen clan. Yen-shih chia-hsun. An annotated translation with introduction by Teng Ssu-yu, Leiden, 1968, w: „Orientalistische Literaturzeitung”, heft 6, 1978, ss. 605-608.
 4. Concerning the problem of analogic reasoning, w: Rocznik Orientalistyczny XL/2, 1979, ss. 65-78.
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies