Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »O Zakładzie Sinologii

Sinologia jest najstarszym kierunkiem dalekowschodnim na Uniwersytecie Warszawskim. Powstała w 1933 roku, kiedy to w Instytucie Orientalistycznym (wówczas w ramach Wydziału Humanistycznego) utworzona została Katedra Sinologii. Profesorowie warszawskiej sinologii już przed wojną cieszyli się międzynarodowym autorytetem, by wymienić Jana Godzimira Jaworskiego – badacza chińskiego buddyzmu i literatury ludowej, autora studiów buddyjskich, drukowanych między innymi w pekińskim czasopiśmie "Monumenta Serica", czy Witolda Jabłońskiego, działającego w latach 1930–1932 w Chinach jako doradca ds. reformy oświaty z ramienia Ligi Narodów oraz w późniejszych latach jako wykładowca na uniwersytecie Tsinghua (Qinghua) w Pekinie.

Po wojnie polscy sinolodzy kontynuowali tradycje szkoły francuskiej, kształtowanej przez takich wybitnych badaczy kultury i języka chińskiego jak Marcel Paul Granet czy Henri Maspero. Witold Jabłoński (1901–1957), od 1947 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dał się poznać jako wybitny znawca chińskiej literatury, etnografii, historii sztuki, religii i filozofii, autor wielu prac naukowych i przekładów literatury chińskiej. Profesor Janusz Chmielewski (1916–1998) zyskał międzynarodowe uznanie jako autor wielu prac z językoznawstwa sinologicznego oraz z logiki starochińskiej. Znaczny wkład do rozwoju polskiej sinologii wnieśli także inni profesorowie: Olgierd Wojtasiewicz (1916–1995) - językoznawca i tłumacz, Tadeusz Żbikowski (1930–1989) – o różnorodnych zainteresowaniach badawczych, wielce zasłużony dla propagowania wiedzy o kulturze i językach Chin, Mieczysław Jerzy Künstler (1933–2007), autor wielu prac i przekładów. Obecnie w Zakładzie pracują i publikują dwaj profesorowie: Zbigniew Słupski, znawca klasycznej literatury chińskiej oraz Lidia Kasarełło, zajmująca się literaturą współczesną i teatrem chińskim.
Już od początku lat 50. warszawska sinologia utrzymywała regularne kontakty z powstałą w 1949 roku Chińską Republiką Ludową. Umożliwiły one podróże naukowe do Chin oraz wyjazdy na staże językowe studentów wyższych roczników. Na początku lat 50. pojawili się w Zakładzie Sinologii pierwsi lektorzy języka chińskiego. Dzięki wymianie książek i nadsyłanym z Chin darom wzrastały stopniowo zasoby biblioteki sinologicznej.

Rozwój badań sinologicznych w tym okresie zaowocował szeregiem cennych publikacji, zarówno wysokiej rangi popularyzatorskiej jak i naukowej. W 1953 roku z inicjatywy i pod redakcją prof. W. Jabłońskiego ukazał się pełny przekład traktatu filozoficznego Czuang-tsy. Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu (Zhuangzi, uhonorowany nagrodą państwową), w roku 1956 Antologia literatury chińskiej, w roku 1958 K’ü Jüana Pieśni z Cz’u (praca zespołowa) a w roku 1956 Z dziejów literatury chińskiej W. Jabłońskiego.
Postępująca od początku lat 60. koncentracja badań na wybranych wycinkach specjalistycznych znalazła wyraz w licznych publikacjach naukowych, które dotyczą głównie logiki chińskiej, historii nowożytnej literatury chińskiej, dziejów teatru chińskiego, najnowszej historii Chin oraz kultury i języka epoki Han.
Mimo, iż sinologia warszawska wywodzi się z tradycyjnej szkoły, stopniowo dostosowała się do potrzeb współczesności i stała się filologią nowoczesną. Nacisk kładzie się na przygotowanie językowe absolwentów i nowoczesne metody nauczania. Świadczy o tym przyznana w 2003 roku nagroda Europejska (European Label) za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języka chińskiego, wręczona przez ministra edukacji narodowej i sportu Rzeczypospolitej i komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury.
W ostatnich latach akcent przesuwa się z filologicznego na kulturoznawczy. Oprócz tradycyjnego kształcenia w zakresie literatury, języka czy historii, do programu dydaktycznego i badań wprowadza się filozofię, historię sztuki, religioznawstwo, etnografię zarówno Chin, jak i całej Azji Wschodniej. Swoje miejsce znajdą tu także osoby zainteresowane współczesnością. W Zakładzie Sinologii powstają prace magisterskie na tematy z najnowszej historii, literatury, a także zagadnień politycznych, przygotowywane również po konsultacjach z sinologami i znawcami Chin z innych ośrodków. Do 2001 roku warszawska sinologia prowadziła też wykłady na tematy wietnamistyczne oraz lektorat języka wietnamskiego – obecnie zajęcia te są realizowane w ramach Studium Stosunków Międzykulturowych Wydziału Orientalistycznego.

Warszawska sinologia utrzymuje oficjalną współpracę i wymianę naukową z licznymi ośrodkami w Europie i na świecie, między innymi z Uniwersytetem w Bonn (ośrodkiem kierowanym przez prof. Wolfganga Kubina), z Ruhr Universität z Bochum (z Zakładem Sprache und Literatur China, kierowanym przez prof. Raoula Findeisena), a także Zakładem Sinologii Uniwersytetu Karola w Pradze, kierowanym przez prof. Olgę Lomową. Kontakty z chińską instytucją rządową Hanban oraz tajwańską fundacją Chiang Ching-kuo owocują dotacjami na zakup najnowszych publikacji sinologicznych, grantami naukowymi i stałym dostępem do podręczników wydawanych w Chinach i na Tajwanie.

Wykłady i seminaria w Zakładzie Sinologii prowadzi dwóch profesorów, dwóch doktorów habilitowanych i trzech doktorów, naukę języka prowadzą dwaj native speakerzy z Chin, jeden lektor z Tajwanu oraz pracownicy naukowi i stali współpracownicy Zakładu. Co roku na studia licencjackie dzienne (stacjonarne) przyjmuje się około dwunastu osób i dodatkowo kilkanaście osób na studia w trybie wieczorowym. Obecnie studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. W ramach Zakładu funkcjonują także stacjonarne studia doktoranckie. Studenci ostatnich lat studiów mogą ubiegać się o roczne stypendia w ChRL (w ramach umów, co roku otrzymuje je około 5–10 studentów) oraz na Tajwanie (na stypendia fundowane przez rząd Republiki Chin wyjeżdża 3–4 studentów rocznie).

 

Sylwetka Profesora Witolda Jabłońskiego
 

 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies