Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »Irena Kałużyńska

Irena Kałużyńska uzyskała stopień magistra sinologii w Zakładzie Dalekiego Wschodu Instytutu Orientalistycznego UW w 1978 r. i w tym samym roku została zatrudniona w sekcji sinologii (obecnie Zakład Sinologii WO), gdzie pracuje do dziś, aktualnie na stanowisku adiunkta. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa. Jej główne zainteresowania badawcze to językoznawstwo sinologiczne i onomastyka, szczególnie chińska toponimia, antroponimia i chrematonimia, w tym mechanizmy językowe powstawania nazw, struktura i semantyka nazw własnych oraz nazwy własne i ich warianty w różnych aktach mowy i różnych typach kontaktu językowego.
Irena Kałużyńska opublikowała dwie monografie i wiele artykułów naukowych, a także przetłumaczyła kilkanaście chińskich klasycznych i współczesnych utworów literackich oraz kilka ważnych książek dotyczących historii, filozofii, nauki i kultury Chin.

Spis publikacji

Monografie:

 1. Contemporary Chinese Place Names. Names of Administrative Divisions at County and City Level, Peter Lang AG, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2002 (Schweizer Asiatische Studien, Monographien, vol. 33, 331 s.
 2. Chinese Female Namings. Past and Present, Wydawnictwo AGADE, Warszawa 2008, 410 s.

Artykuły:

 1. "Zasada ekwiwalencji i metafora na przykładzie chińskiej poezji epoki Tang", Przegląd Orientalistyczny 1-4, 1983, s. 45-63.
 2. "Ai Qing – człowiek o dobrym sercu i otwartych oczach", Literatura na świecie 8/145, 1983, s. 7-9.
 3. "Nowa era literatury chińskiej", Odra 1/304, 1987, s. 42.
 4. "Tian Han, Poems from the War of Resistance" [w:] A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949, Vol. 3 “The Poem”, ed. E.J. Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln 1989, s. 208-211.
 5. "Z zagadnień toponomastyki chińskiej: Zjawisko tabu a nazwy geograficzne. Nazwy er panowania cesarzy w nazewnictwie geograficznym", Przegląd Orientalistyczny 2/142, 1987, s. 175-189.
 6. "The Taboo and Chinese Geographical Names", Orientalia Varsoviensia, 3, 1990, s. 17-35.
 7. "Chinese Directional and Locational Place Names", Rocznik Orientalistyczny, t. 48, z. 1, 1992, s. 13-25.
 8. "The Substitution by Homophones in Chinese Geographical Names", Rocznik Orientalistyczny, t. 50, z. 1, 1995, s. 123-135.
 9. "Chinese Combined Place Names", Rocznik Orientalistyczny, t. 51, z.1, 1996/1998, s. 159-166.
 10. "Język chiński" [w:] Szturm na wieżę Babel. Panorama języków Azji i Afryki. Warszawa 1998, s. 20-23.
 11. "Mechanism of Origin of Contemporary Chinese Place Names", Acta Philologica, 26, 1999, s. 30-41.
 12. "Wishful Thinking and Chinese Place Names", Rocznik Orientalistyczny, t. 54, z. 2, 2001, s. 183-193.
 13. "Współczesne chińskie nazwy miejscowe (nazw miast i powiatów) – cechy strukturalne i semantyczne", Onomastica, XLVI, 2001, s. 123-144.
 14. "Chiński system oświaty i wychowania" [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 503-508.
 15. "Traditional Chinese Rules Concerning Personal Naming and ‘Depreciating Names’", Rocznik Orientalistyczny, t. 57, z. 2, 2004, s. 129-142.
 16. "Chińskie złe nazwy osobowe", Onomastica, XLIX, 2004, Kraków 2005, s. 81-94.
 17. "Tradycja i współczesność na przykładzie nazw osobowych chińskich kobiet" [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 95-102.
 18. "Patterns of Chinese Female Names and Names with the ‘Woman Radical’", Rocznik Orientalistyczny, t. 59, z.2, 2006, Warszawa 2007, s. 128-137.
 19. "Chinese Reduplicated Given Names", [w:] Acta Asiatica Varsoviensia, 19, 2006, s.1-5.
 20. "Contemporary Chinese Place-names Consisting of Personal Names", [w:] Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 3, red. Eva Brylla & Mats Wahlberg, Rob Rentenaar, Uppsala 2007, s. 168-176.
 21. "Hypocoristic Given Names of Chinese Women", Rocznik Orientalistyczny, t.61, z.1, 2008, s. 99-114.
 22. "Different Categories of Names within Traditional Chinese Personal Names", [w:] Acta Asiatica Varsoviensia, 21.2008, s.57-79.
 23. "Nowe zjawiska w dziedzinie chińskich nazw osobowych", [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, PANDIT, Kraków 2007, s. 297-306.


Tłumaczenia z języka chińskiego:

 1. Ai Ts’ing: Taczki, Na północy, Staw zimą, wraz z notą biograficzną o poecie, w: Przegląd Orientalistyczny, 3/111, 1979, s. 307-309;
 2. Ai Qing: Kocham tę ziemię, Kobieta cerująca odzież, Dedykuję wsi, W wigilię nowego roku, w: Literatura na świecie, 8/145, 1983, s. 4-6;
 3. Hang Ying: Złoty jeleń – Jin Lur, fragmenty, w: Odra, 1/304, 1987, s. 42-48;
 4. Ai Qing: Życie i czas, O oczach, O miłości, wraz z notą biograficzną o poecie, w: Przegląd Orientalistyczny, 1-2, 1990, s. 91-94;
 5. Qian Zhongshu: Inspiracja, wraz z notą biograficzną o autorze, w: Przegląd Orientalistyczny, 3-4, 1990, s. 275-297;
 6. Ai Qing: Kwiaty i ciernie, w: Przegląd Orientalistyczny, 3-4, 1990, s. 298;
 7. Wang Meng: Zimowy deszcz, w: Przegląd Orientalistyczny, 1-4, 1991, s. 99-102;
  Wang Zengqi: Nowicjat, II, s. 7-24
  Wang Meng: Zimowy deszcz, II, s. 39-41
  Wang Meng: Kotlina jastrzębi, II, s. 42-74
  Zhang Kangkang: Białe maki, II, s. 153-166
  Zhang Xianliang: Stary wieśniak i pies, II, s. 77-94
  Qian Zhongshu: Sen Boga, s. 121-133
  Qian Zhongshu: Inspiracja, I, s. 134-153
  Shen Congwen: Żeglarz Baizi, I, s. 73-78
  Shen Congwen: Rządca Ajin, I, s. 79-83
  Ding Ling: Pamiętnik panny Sophie, I, s. 87-117
  [w:] Współczesne opowiadania chińskie, t. I, lata 1918-1944: „Późnokwitnące cynamonowce”; t. II, lata 1979-1985: „Białe maki”, antologia pod red. Z. Słupskiego, tłum.: I. Kałużyńska, J. Markiewicz, Z. Słupski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995;
 8. Shen Congwen: Rządca Ajin, w: Przegląd Orientalistyczny, 3-4, 1994, s. 176-179;
 9. "Z Roczników i Przekazów Zuo: Historia Chongera, Markiza Wen z Jin", s. 19-108; "Z Głosów z wielu państw: Głosy z państwa Wu", s. 121-150, tłum. I. Kałużyńska, Z. Słupski, [w:] Wczesne piśmiennictwo chińskie. Wybór tekstów, red. Z. Słupski, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2004;
 10. Su Tong: Żony i konkubiny, [w:] Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich, wybór, wstęp, opracowanie L. Kasarełło, Wydawnictwo Akademickie Dialog, s.79-162, Warszawa 2005.


Tłumaczenia z języków europejskich:

 1. J. Needham: Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie (The Grand Titration. Science and Society in East and West), PIW, 1984, 391 s.
 2. J. McGreal, red.: Wielcy myśliciele wschodu (Great Thinkers of the Eastern World), Wydawnictwo Al Fine, Warszawa 1997 (część dotycząca filozofów chińskich, s. 1-189).
 3. J. Pimpaneau: Chiny. Kultura i tradycje (Chine. Culture et traditions), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2001, 302 + 34 (aneks) s. 
 4. P. Buckley Ebrey: Historia Chin (The Cambridge Illustrated History of China), Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 2002, 350 s.
 5. D. Sheff: Chiński świt. Rewolucja w technologii i przedsiębiorczości (China Dawn. The Story of Technology and Business Revolution), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003, 303 s.
 6. P. Picquart: Imperium chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory (L’Empire chinois. Mieux comprendre le futur numéro 1 mondial: histoire et actualité de la diaspora chinoise), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, 251 s. 
 7. T. Sanjuan, red. Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych (Dictionnaire de la Chine contemporaine), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009, 353s.
   
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies