Aktualności

Uwaga, Egzamin poprawkowy ze Współczesnego języka chińskiego odbędzie się: dla I roku 6 marca o godzinie 8:00 dla II i III roku 7 marca o godzinie 14:30
Pracownia Religii i Filozofii Azji i Afryki uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 2 listopada (środa) o godz. 16.40 w Sali Schayera, na którym wprowadzenie pt....
Świat chińskiego uczonego w Muzeum Narodowym - wystawa poświęcona sztuce chińskiej
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego”, poświęconą życiu i twórczości...

zobacz wszystkie »



Publikacje - Lidia Kasarełło

Książki

 1. Tian Han. U źródeł nowego teatru chińskiego, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1995 (Teatr Orientu); (tekst różny od rozprawy doktorskiej).
 2. Totemy życia. Chińska literatura poszukiwania korzeni, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000 (Literatury orientalne).
 3. Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011 (Świat Orientu).
 4. Węzły duszy Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich (Wybór, wstęp, opracowanie), Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Stosunki Chińskiej Republiki Ludowej ze Szwajcarią. Zarys historyczny, stosunki polityczne, ekonomiczne, militarne i  kulturalno-naukowe, [w:] Chińska Republika Ludowa a rozwinięte państwa  kapitalistyczne, Wyd. PISM, Warszawa 1985, s. 369-384.
 2. Stosunki Chińskiej Republiki Ludowej z Austrią. Zarys historyczny, stosunki polityczne, ekonomiczne, wojskowe i kulturalno-naukowe, [w:] Chińska Republika Ludowa a rozwinięte państwa kapitalistyczne, Wyd. PISM, Warszawa 1985, s. 351-368.
 3. Über die Modernität der frühen Stücke von Tian Han in: Autumn Floods. Essays in Honour of Marián Gálik,  Peter Lang, Bern, Frankfurt am Main 1998, s. 323-333.
 4. Grotesker Realismus und Karnevalisierung der xungen-Literatur  :China in seiner biographischen Dimensionen. Neder Ch, Roetz, Schilling I.S. (Hgs.), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2001, s. 289-302
 5. Literatura chińska. Okres starożytności i Średniowiecza, [w:] Średniowiecze. Tom. II, z serii Historia literatury światowej, red. T. Skoczek. Wyd. SMS. Kraków 2004, s. 169-193.
 6. Literatura chińska w czasach dynastii Song, Yuan i Ming, [w:] Renesans. Tom. III,  z serii Historia literatury światowej, red. T. Skoczek. Wyd. SMS. Kraków 2004, s. 413-427.
 7. Literatura chińska w okresie  dynastii Qing  do 1875 r. [w:] Romantyzm, Tom. IV z serii Historia literatury światowej, red. T. Skoczek. Wyd. SMS. Kraków 2005, s. 294-304.
 8. Literatura Chin nowożytnych,  [w:] Nowożytna historia Chin (red. R. Sławińskiego, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 345-357;   History  of Modern Chinese Literature, (Chapt. 22)  in: The Modern History of China, (ed. Roman Sławiński) Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 347-365.
 9. Wstęp[w:] Węzły duszy Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich,  pod red.  Lidii Kasarełło, Wyd. Akademickie  Dialog, Warszawa 2005, s. 5-12.
 10. Literatura chińska w XX w., [w:] Wiek dwudziesty, Tom. IX z serii Historia literatury światowej, Kraków 2008, s. 291-303.
 11. Symbolical thinking and allusion  in Soul Mountain by Gao Xingjian, [w:] China Past and Present:  New Polish Papers in Chinese Studies, Marcin Jacoby (ed), Warsaw University Press, Warsaw 2010, s.179-191.

Artykuły

 1. Rewolucyjna opera pekińska  w świetle reformy klasycznego teatru chińskiego, „Problemy Dalekiego Wschodu” (IKS PAN) 1983, nr 3-4, s. 61- 75.
 2. Tradycyjny teatr chiński, ”Acta Asiatica Varsoviensia” Ciągłość i zmiany, 1989, nr 2, s.155-179.
 3. Rola polityczna teatru chińskiego, „Problemy Dalekiego Wschodu” (IKS PAN) 1988, nr 4.
 4. Dramaturgia Tian Hana w okresie Ruchu oporu i Wojny Antyjapońskie, ”Problemy Dalekiego Wschodu” (IKS PAN) 1989, nr 2, s.155-179.
 5. Funkcja kulturotwórcza nowoczesnego teatru  i dramaturgii chińskiej w okresie  jej narodzin, „Acta Asiatica Varsoviensia”  Kultura i polityka krajów Azji, 1991, nr 5, s.117-147.
 6. Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej, „Przegląd Orientalistyczny” 1995, nr 1-2, s. 2-15. 
 7. W poszukiwaniu tożsamości.... czyli chińska debata kulturowa lat osiemdziesiątych, „Przegląd Orientalistyczny” 1999, 1-2, s. 55-62.
 8. Das intertextuelle Gewebe der ‘‚Literatur  auf der Suche nach den Wurzeln’, „Asiatische Studien/ Etudes asiatiques“ (Geneve, Zürich), Bd. 52, 2, 2000, s. 348-368.
 9. Gespaltene Einheit. Parallelbildung der dargestellten Welten in der taiwanesischen Erzählenden Prosa ab Mitte der 80er Jahre, „Rocznik Orientalistyczny” T.LVII, Z.2, 2004, s.143-159.
 10. Współczesna literatura chińska. Literatura Nowego Okresu (Xin shiqi wenxue), „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny”, kwartalnik, Poznań 2001, s. 15-21.
 11. Obrazy w chińskiej kulturze dobrowróżbnej, „Albo albo. Problemy psychologii i kultury”, seria: Kultury Świata, 2008 nr.1, s. 37-48.

Nie opublikowane prace badawcze

 1. Tradycyjny teatr chiński i jego zmiany w okresie tworzenia nowoczesnej kultury chińskiej (obj. 46 s.); badania naukowe  Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN;  archiwum PAN.
 2. Funkcja kulturotwórcza teatru i dramaturgii chińskiej pozostającej pod wpływem wzorców euro-amerykańskich w latach dziesiątych i dwudziestych XX w. (obj. 52 s.); badania naukowe Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN;  archiwum PAN.
 3. Recepcja dramaturgii europejskiej w procesie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej(obj. 50 s); badania naukowe Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN; archiwum PAN.
 4. Najnowsze oceny chińskiej spuścizny kulturowej  (obj. 43 s.); badania naukowe Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN; archiwum PAN.
 5. Najnowsze oceny procesu modernizowania kultury chińskiej (obj. 47 s.); badania naukowe  Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN; archiwum PAN.

Recenzje

 1. Snellgrove D., Richardson R.,Tybet. Zarys historii kultury, Warszawa 1978, ”Nowe Książki” 1979, nr 16.
 2. Sidichmienow J.W., Chiny-karty przeszłości, Warszawa 1978,  „Nowe Książki” 1978, nr 20.
 3. Władimirow P., Dziennik z Rejonu Specjalnego Chin z lat 1942-45, Warszawa 1977, „Problemy Dalekiego Wschodu” 1978, nr 1 (7).
 4. Żbikowski T., Legendy i pradzieje Kraju  Środka, Warszawa 1978, „Nowe Książki” 1979, nr 12.
 5. Markowa S., Maoizm  a inteligencja. Problemy i wydarzenia, Warszawa 1980, ”Nowe Książki” 1980, nr 21.
 6. Wu Zuguang, Huang Zuolin, Mei  Shaowu, Peking Opera and Mei Lanfang. A Guide to China’s Traditional Theatre and Art of Its Great Master, Beijing 1981, „Problemy Dalekiego Wschodu” 1983, nr 1-2.
 7. Taiwan xin wenxue gaiguan. (He zhu) Huang Chongtian, Zhuang Mingxuan, Que Fengling, Xu Xue, Zhu Shuangyi, Taibei 1992, „Przegląd Orientalistyczny” 1994, nr 3-4.
 8. Zwei chinesiche Singspiele der Qing-Dynastie (Li Yu und Jiang Shiquan). Mit einer Erg.:Ein anonymes Singspiel der Yuan- Zeit. Bearb. und erg. von M. Gimm,  Sinonologica Colonensia. Bd.16, Stuttgart 1993, „Rocznik Orientalistyczny” 1996 , t. 50, z.1, 149-150. (w jęz.niem.) 
 9. Flitsch.M., Der Ginsengkomplex in den Han-chinesichen  Erzahltraditionen des Jilin  Changbai-Gebietes. Erfassung, Darstelung und Analyse der Jiliner Ginsengerzählungen unter Verwendung selbst gesammelten Materials und unter besonderer Berucksichtigung der Volksliteratur und Volkskundevorschung Jilins 1949-1988, (Europeische Hochschulschriften, Bd.34), „Rocznik Orientalistyczny” 1996, t.50, z. 1, 151-153. (w.jęz. niem.)
 10. Jean-Louis Boully, Ouvrages en langue chinoise de L’institut Franco-Chinois de Lyon 1921-1946 (Faguo Liangshi li tushuguan guanzang Liang  Zhongfa daxue 1921 nianzhi 1946 nian zhongwen shumu), Bibliotheque municipale  de Lyon (France), Collection Bibliographica, Lyon, „Przegląd Orientalistyczny” 1997, nr 3-4; (Recenzja została przełożona  na j. francuski i opublikowana w biuletynie Bibliotheque municipale  de Lyon, 1997)

Recenzje wydawnicze

 1. Współczesne opowiadania chińskie. Antologia. T.1 Późno kwitnące cynamonowce; T.2 Białe maki, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 2. Jaques Pimpaneau, Chiny. Kultura  i tradycje, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2001.
 3. Zbigniew Słupski, Wczesne piśmiennictwo chińskie, t. II  AGADE, Warszawa 2004.
 4. Wizerunek Europejczyków i  kultury Zachodu w Azji  i Afryce, pod red. Janusza Krzywickiego, Wyd. Trio, Warszawa 2005.
 5. M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Chrestomatia współczesnych opowiadań japońskich, Wyd. Akademickie  Dialog, Warszawa 2005.
 7. M.J. Künstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.
 8. Cywilizacja chińska. Współczesne zagadnienia społeczne, pod.  red. E.Zajdler,  Warszawa
 9. Jerzy Bayer, Historia  współczesna Chin, Dialog, Warszawa.
 10. Współczesne Chiny:  Kultura. Społeczeństwo. Biznes, pod red. Leszek Niewdany.
 11. W.Scott  Morton, Charlton    M.Lewis, China: Its History and Culture;  W.Scott  Morton, Charlton    M.Lewis,  Chiny. Historia  i kultura,   Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 12. Ewa Zajdler, Qian Li-Piszczek, Marcin Jacoby, Współczesny język chiński. Mówić i pisać po chińsku  (cz. I i II), Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2008. 
 13. Estetyka chińska. Antologia, z serii Estetyki świata, (pod. red. A.Zemanek), Wyd. Universitas, Kraków 2007.
 14. Krzysztof Jeżewski, Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka . Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 15. Dziesięć wieków  Genji monogatari w kulturze Japonii pod red. Iwony Kordzińskiej-Nawrockiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 16. Ewa Zajdler, Glottodydaktyka sinologiczna, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2010.
 17. Michael Dillon, China. A  Modern History (I.B Tauris, London 2010), Książka i Wiedza, Warszawa.
 18. Kraje konfucjańskie: Dzieje nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem konfucjanizmu, pod redakcją Romana Sławińskiego, Wyd. Akademii Krakowskiej im A. F Modrzewskiego.

Varia

 1. Aneks 35 haseł encyklopedycznych najwybitniejszych pisarzy i twórców współczesnej kultury chińskiej, w: Maoizm i inteligencja, Problemy i wydarzenia, Warszawa 1980.
 2. Hasła autorskie: Teatr chiński (10 s.); Dramaturgia chińska (8 s.); Opera Pekińska -  jingju;  Chiński teatr dramatyczny – huaju; Literatura tajwańska; Literatura chińska w XX w.  oraz 35 haseł tematycznych, w: Wielka Encyklopedia PWN w 25 tomach, Warszawa oraz liczne hasła encyklopedyczne.
 3. Gao Xingjian. Literacka Nagroda Nobla - 2000. Chiński pielgrzym, „Więź”, Warszawa 2000, nr.11.
 4. Profesor Mieczysław Jerzy Künstler (1933-2007) - Wybitny sinolog i erudyta, "Azja - Pacyfik. Społeczeństwo - polityka - gospodarka", tom XI (2008), s. 220-223.
 

Kontakt

Zakład Sinologii
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 1
00-927 Warszawa
tel. + 48 22 55 20 689,
+ 48 22 55 22 956 (biblioteka)
+ 48 22 55 22 955 (gabinet profesorski)
+ 48 22 55 24 229 (gabinet Kierownik Zakładu)
faks + 48 22 55 24 229

Zakład Sinologii mieści się w dawnej kamienicy Księży Misjonarzy, obok Bazyliki Świętego Krzyża, na pierwszym piętrze. 

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek
9:00-15:00

wtorek
11:00-15:00, 16:30 - 18:30

środa
9:00-13:00

czwartek
9:00-13:00

piątek
13:00 - 16:00

W dni wolne od zajęć biblioteka czynna jest w godzinach: 9:00 - 15:00


W dniach 22.12.2017-3.01.2018 biblioteka Zakładu Sinologii będzie nieczynna.

 

Biblioteczne FAQ »

Dyżury pracowników »

 
Brak pluginu Flash
Przejdź do strony Wydziału Orientalistycznego »

informacja o cookies